1. Fiil geri çek(il)mek.
  She withdrew her hand from his. He withdrew against the wall as the car passed close
  by. To withdraw the army. The army withdrew.
 2. Fiil geri almak.
  to withdraw an untrue charge. to withdraw a remark.
 3. Fiil çekilmek, ayrılmak, katılmamak, terketmek.
  to withdraw from an election. The 2 men withdrew from the
  room while the meeting voted for which should be chairman.
 4. Fiil (alışkanlığı) terketmek, bırakmak, vazgeçmek.
  to withdraw from heroin.
 5. Fiil (mecliste önergeyi /tasarıyı) geri almak.
 6. Fiil (banka hesabından para) çekmek, almak.
fildişi kulesine çekilmek
taahhütlerinden vazgeçmek Fiil
dava ile talep edilen şeyden vazgeçmek Fiil
kendi köşesine çekilmek Fiil
adaylıktan çekilmek Fiil
adaylığını geri almak Fiil
adaylığını çekmek Fiil
adaylıktan çekilmek Fiil
sermaye payını geri çekmek Fiil
suçlamasını geri almak Fiil
taleplerinden vazgeçmek Fiil
birine güvenmekten vazgeçmek Fiil
birine olan güvenini yitirmek Fiil
rıza göstermekten vazgeçmek Fiil
birinin müşterisini bir dükkândan çekmek Fiil
kesmek Fiil
yardımını çekmek Fiil
dost olmayı bırakmak Fiil
hükümetten istifasını geri almak Fiil
istifasını geri almak Fiil
yatırdığı bahsi geri almak Fiil
abonmanını bırakmak Fiil
abonmanı bırakmak Fiil
yalnızlığına çekilmek Fiil
(bankadan) para çekme yetkisi
dönüşü olmayacak derecede ilerlemiş olmak Fiil
vazgeçmek Fiil
bir önergeyi geri almak Fiil
bir kitabı piyasadan toplatmak Fiil
ithamı geri almak Fiil
çocuğu okuldan almak Fiil
bir çocuğu okuldan almak Fiil
talebni geri almak Fiil
talebini geri almak Fiil
bir imtiyazı geri almak Fiil
imtiyazı geri almak Fiil
krediyi çekmek Fiil
bir krediyi geri almak Fiil
bir jüri üyesini çekmek Fiil
bir ruhsatı geri almak Fiil
lisansı geri almak Fiil
bir önlemi iptal etmek Fiil
bir temsilciyi memlekete geri çağırmak Fiil
bir önergeyi geri almak Fiil
dubalar üstüne kurulan köprüyü kaldırmak Fiil
bir izni geri almak Fiil
dilekçeyi geri almak Fiil
bir oyunu sahneden kaldırmak Fiil
layihayı geri almak Fiil
bir layihayı geri almak Fiil
bir ifadeyi geri almak Fiil
bir miktar para çekmek Fiil
bir vergiyi kaldırmak Fiil
bir sözü geri almak Fiil
yardımı geri almak Fiil
davayı geri almak Fiil
davadan vazgeçmek Fiil
bir davayı geri almak Fiil
davayı geri almak Fiil
tadilat teklifini geri almak Fiil
temyiz talebini geri almak Fiil
bir temyiz başvurusunu geri almak Fiil
bir başvuruyu geri almak Fiil
bir başvuru yu geri almak Fiil
bir haczi kaldırmak Fiil
hakaret içeren bir deyimi geri almak Fiil
bir teklifi geri almak Fiil
siparişi geri almak Fiil
bir siparişi geri almak Fiil
bir emri iptal etmek Fiil
(Br) tedavüldeki parayı çekmek Fiil
banknotları tedavülden kaldırmak Fiil
birine olan güveninıyitirmek Fiil
pis banknotları tedavülden kaldırmak Fiil
caymak Fiil
geri çekilmek Fiil
bir bankadan çekmek Fiil
bankadan para çekmek Fiil
bir şirketten ayrılmak Fiil
bir sözleşmeden vazgeçmek Fiil
bir sözleşmeden çekilmek Fiil
bir listeden çekilmek Fiil
listeden silmek
bir ortaklıktan ayrılmak Fiil
bir ortaklıktan çekilmek Fiil
bir satın alımdan vazgeçmek Fiil
sorumluluktan kaçmak Fiil
bir sorumluluktan kaçmak Fiil
bir dernekten ayrılmak Fiil
bir alışverişi iptal etme
bir antlaşmadan çekilmek Fiil
depodan çekmek Fiil
bir dernekten çekilmek Fiil
dernekten ayrılmak Fiil
bir dernekten ayrılmak Fiil
bir görevden çekilmek Fiil
bir girişimden çekilmek Fiil
işten çekilmek Fiil
dolaşımdan çekmek Fiil
tedavülden kaldırmak Fiil
üyelikten çekilmek Fiil
üyelikten istifa etmek Fiil
dünyadan çekilmek
dünyadan elini eteğini çekmek Fiil
inzivaya çekilmek Fiil
likiditeden yoksun bırakmak Fiil
para çekmek Fiil
parayı tedavülden kaldırmak Fiil
itirazı geri almak Fiil
kaynaklarını geri çekmek Fiil
kısıtlamaları kaldırmak Fiil
birinin sürücü ehliyetini geri almak Fiil
bir emanetten menkul değerleri almak Fiil
kıymetli kâğıtları emanetten almak Fiil
tanık ifadesini geri almak Fiil
antlaşmadan çekilme hakkı İsim, Hukuk
temyiz talebini geri alma