1. Fiil alıkoymak, (elinde) tutmak, (kendine) saklamak, bırakmamak.
    to withhold the information. The captain
    withheld his men from attack.
  2. Fiil kısıtlamak, vermemek, (para) ödememek.
muvafakatini esirgeyen
rızasını vermemek Fiil
muvafakatini esirgemek Fiil
çekimser kalmak Fiil
imtiyazı elde tutmak Fiil
bir imtiyazı elde tutmak Fiil
krediyi alıkoymak Fiil
bir belgeyi elinde tutmak Fiil
bir belgeyi alıkoymak Fiil
vergiyi kaynakta kesmek Fiil, Muhasebe
maaştan vergi stopajı kesmek Fiil
(US) maaştan vergi (stopaj) kesmek Fiil
ücretten vergi kesmek Fiil
delili alıkoymak Fiil
tevkif etmek Fiil
bir şeyden kendini alıkoymak Fiil
birinin hakkı olan parayı ödememek Fiil
ödemeyi durdurmak Fiil
ibrayı reddetmek Fiil
birinin maaşından filan miktar kesmek Fiil
birinin maaşından falan miktar kesmek Fiil
birinin ücretinden filan miktar kesinti yapmak Fiil
birinden bir şey saklamak Fiil
bir bayie mal tedarikinde bulunmamak Fiil
bir bayie mal tedarikinde bulunmayı kesmek Fiil
delili alıkoymak Fiil
bir patent başvurusunu reddetmek Fiil
birinden gerçeği saklamak Fiil
Allah eksikliğini göstermesin