within the meaning of this law

  1. bu kanunun anlamı çerçevesi içinde
  2. kanunun anlam çerçevesi içinde