wrap up a case to one's own satisfaction

  1. Fiil bir davayı istediği şekilde sonuçlandırmak