yıldönümü

  1. anniversary
  2. quincentennial

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bir olayın meydana gelişinden sonra gelen ... aynı târihe rastlayan gün