yatırımcı

  1. investor
  2. zero coupon bond
foreign investors İsim, Bankacılık
Investor Compensation Center (ICC) İsim, Sermaye Piyasaları
foreign investors İsim, Bankacılık
individual investor İsim, Bankacılık
large scale investor
big investor
would-be investor
trusting investor
investor confidence
institutional investor İsim, Bankacılık
small investor
cash investor
qualified investor İsim, Sermaye Piyasaları
accredited investor İsim, Sermaye Piyasaları
private investitor
professional investor
would-be investor
investor confidence
investor relations İsim, İşletme
corporative investor
corporative investor
institutional investor
investor demand

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Yatırım yapan kimse