zehirlenmek

  1. Fiil to poisoning
  2. Fiil to be poisoned
  3. Fiil to be filled with harmful ideas

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Öldürmek kastıyle ... zehir içirilmek