ınterface

Ortak Programlama Arabirimi Information Technology
yüksek çözünürlüklü çoklu ortam arayüzü Noun, Information Technology
melez ara yüzey
arayüz, iki cismin ortak yüzeyi, iki cismi ayıran yüzey.
(iki bilime ait) ortak konu/sorun/yöntem.
the interface of chemistry and physics.
ortak sınır/bağ: dizgeler, düzenekler, kavramlar veya insanların ortak yönleri.
(Bilişim) arabirim, ara-düzen: bir bilgisayarın izlencesi ile başka türden bir bilgisayarın çalışabilmesi
için araya konulan bağdaştırıcı/düzenek.
uyumlaşma, karşıt uyum.
ara-düzenlemek: iki cihazı arabağdaştırıcı ile birbirine bağlamak, iki cihazı karşılıklı çalıştırmak,
böyle çalışma için gerekli değişiklikleri yapmak.
(iki cihaz) uyumlaşmak, karşılıklı çalışmak/bağdaşmak.
ara-düzenlik yapmak, ara-düzen/bağdaştırıcı görevi yapmak.
Müzik Gereçleri Sayısal Arabirimi Information Technology
dizisel arabirim Information Technology
Kullanıcı arabirimi Information Technology
kullanıcı arayüzü Noun, Software