-phobia

  1. Suffix … korkusu, …'den nefret etme”: sebepsiz aşırı korku ve nefret belirtir.
korku, ürkme, fobi: belli bir şeye/duruma karşı duyulan aşırı/sürekli ve sebepsiz korku/nefret. Noun
fobi Noun, Psychology
enflasyon korkusu
tatilde ya da işten uzak bir faaliyette bulunan kişinin bundan hoşnut olmaması durumu