european agreement relating to persons participating in proceedings of the european court of human rights

  1. Noun, International Law Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesi