mayıs

  1. Noun May
your letter of 11 May

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Yılın nisan ve haziran ayları arasındaki ... ayı, ilkbahar aylarının üçüncüsü
  2. Yaş sığır ... tâze gübre