1. İsim May
your letter of 11 May

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Yılın nisan ve haziran ayları arasındaki ... ayı, ilkbahar aylarının üçüncüsü
  2. Yaş sığır ... tâze gübre