no fear!

  1. asla! kat'iyen! ne münasebet! korkma!
kesinlikle hayır