we need ... times more loans.

  1. Bunun ... katı krediye ihtiyacımız var.