a blind man

  1. ama
  2. kör
  3. görme özürlü
bir görme özürlüsüne rehberlik etmek Verb