abbreviation

  1. Noun kısaltma.
  2. Noun (sözcük/tümce vb.) kısaltılmış hal(i).

    Prof. is the abbreviation for professor. U.S.A. is the abbreviation
    for the United States of America.
  3. Noun, Mathematics (kesri vb.) kısaltma, sadeleştirme.
  4. Noun özet, hulâsa.
  5. Noun, Music tekrarlanacak nota veya nota dizilerini gösteren simge.
"GSM" kısaltmasının açılımı nedir?