ability to pay

  1. vergi ödeme gücü
  2. ödeme gücü
  3. ödeme kudreti
birinin ödeme gücü olduğuna kefalet etmek Verb
ödeme gücü ilkesi
vergi yükümlülerinin ödeme gücüne göre tahakkuk ettirilen vergi miktarı kavramı esas alınan vergilendirme türü