acceptance bill

  1. ödenecek poliçe
  2. kabul edilip ödenecek poliçe
  3. kabul senedi (ödenmesi için değil , kabul edilmek üzere keşide edilir
kabul senedi
senedi kabule sunmak Verb
senet ibraz etmek Verb
bir senedi kabule sunmak Verb
senedin kabulünü sağlamak Verb
senedi kabul etmeme
bir senedi kabul etmemek Verb
kabul edilmesi için poliçenin sunulması