affirmative answer

  1. olumlu cevap
olumlu cevap vermek Verb
yanıt olumlu ysa
cevap olumlu olduğu takdirde