amendments

  1. Noun (US) anayasaya eklenen maddeler
  2. tadilat
bir kanun tasarısını tadilatlarıyla birlikte genel kurula vermek Verb
tadilatı oylama
layiha tadilatı