bir kanun tasarısını tadilatlarıyla birlikte genel kurula vermek Fiil
tadilatı oylama
layiha tadilatı