antinomy

  1. Noun çelişki, çelişiklik, iki yasa/ilke/kural arasındaki tenakuz.
  2. Noun, Philosophy çatışkı, tesavii nakizeyn: yasaların ya da önermelerin kendi aralarında çelişikliği; usun kendi içinde
    zorunluklara düştüğü çelişmeler; her ikisi de görünürde doğru olan usavurmalarla elde edilen sonuçlar arasındaki çelişki.