appease

 1. Transitive Verb yatıştırmak, sakinleştirmek, teskin etmek, gönlünü almak.
  to appease an angry man.
 2. Transitive Verb bastırmak, gidermek, susturmak.
  The bread appeased his hunger.
  to appease a crying child: ağlayan çocuğu susturmak.
 3. Transitive Verb barışçı çözüm yolu bulmak, barışçı yollardan ikna etmek/kandırmak/yatıştırmak. (bir milletin, bir grubun
  veya kimsenin saldırgan isteklerine ödün vererek) boyun eğmek.
bir ayaklanmayı bastırmak Verb