1. Geçişli Fiil yatıştırmak, sakinleştirmek, teskin etmek, gönlünü almak.
    to appease an angry man.
  2. Geçişli Fiil bastırmak, gidermek, susturmak.
    The bread appeased his hunger.
    to appease a crying child: ağlayan çocuğu susturmak.
  3. Geçişli Fiil barışçı çözüm yolu bulmak, barışçı yollardan ikna etmek/kandırmak/yatıştırmak. (bir milletin, bir grubun
    veya kimsenin saldırgan isteklerine ödün vererek) boyun eğmek.
bir ayaklanmayı bastırmak Fiil