apply for

  1. Verb talip olmak
Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Dair Ek Protokol Noun, International Law
Adli Yardım İçin Başvuruların İletilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law
(US) maaş artışı istemek Verb
imtiyaz için başvurmak Verb
kredi limiti için başvurmak Verb
süre istemek Verb
bir işe başvurmak Verb
işe başvurmak Verb
iş başvuru sunda bulunmak Verb
ruhsat başvurusunda bulunmak Verb
ruhsat başvurusunda bulunmak Verb
kredi talebinde bulunmak Verb
ödünç almak için başvurmak Verb
kredii istemek Verb
bir kulüp üyeliği için başvurmak Verb
pasaport için başvurmak Verb
patent başvurusunda bulunmak Verb
patent için başvurmak Verb
izin zni için başvurmak Verb
izin için başvurmak Verb
belirli bir mevki için başvurmak Verb
bir iş için başvurmak Verb
iş için münhal bir yere başvurmak Verb
karı kocanın mallarının vergilendirilmesi amacıyla ayrı ayrı kıymet takdir edilmesi için başvurmak Verb
iş başvuru sunda bulunmak Verb
mahkeme kovuşturmasının durdurulması için başvuruda bulunmak Verb
münhal bir yere başvurmak Verb
sınava girmek için başvurmak Verb
maaş artışı için başvurmak Verb
iflas muameleleri için başvurmak Verb
(marka) iptal için başvurmak Verb
rızasını almak için başvurmak Verb
kredi almak için başvurmak Verb
bir duruşmanın ertelenmesi için başvurmak Verb
döviz için başvuruda bulunmak Verb
bilgi almak için başvurmak Verb
talimat almak için başvurmak Verb
izin için başvurmak Verb
izin almak için başvurmak Verb
(Br) resmen borsada kote ettirmek için başvurmak Verb
(US) sosyal yardım talep etmek Verb
vatandaş olarak kayıt olmak için başvurmak Verb
yoksullar kanunu tahtında yardım için başvurmak Verb
yoksullar kanunu çerçevesinde yardım için başvurmak Verb
emeklilik için başvurmak Verb
emeklilik için başvurmak Verb
burs için başvurmak Verb
hisse almak için başvurmak Verb
hisse satın almak için başvurmak Verb
birşey için geçerli olmak Verb
birşeyi etkilemek Verb
birşeye başvurmak Verb
birşey için başvuruda bulunmak Verb
birşeyi ilgilendirmek Verb
birşeye müracaat etmek Verb
(bir fuarda) yer için başvurmak Verb
geçici olarak durdurulması için başvurmak Verb
döviz için başvuruda bulunmak Verb
maaş artışı istemek Verb
resmen borsada kote ettirmek için başvurmak Verb
faizi azaltmak için ödemede bulunmak istemek Verb
faizi azaltmak için ödemede bulunmayı istemek Verb
bilgi almak için birine danışmak Verb
birine bilgi almak için danışmak Verb
vize için konsolosluğa başvurmak Verb
tahliye kararı için mahkemeye başvurmak Verb
tahliye emri için mahkemeye başvurmak Verb
talimat almak üzere mahkemeye başvurmak Verb
yardım için mahkemeye başvurmak Verb
borsada hisse alım-satımı yapma izni için başvurmak Verb
tamamlayıcı bilgi için lütfen