arbitration agreement

  1. Noun, Law tahkimname
  2. Noun, Law hakemlik sözleşmesi
  3. Noun hakem muahedesi
  4. tahkimnamesi
iç hakem sözleşmesi
hakemlik sözleşmesi