assume direction of a business

  1. Verb bir işin yönetimini üstlenmek