auxiliary industry

  1. yardımcı sanayii
  2. yardımcı sanayi I