avalanche

  1. çığ, heyelân.
  2. çığ gibi gittikçe büyüyen şey.
    an avalanche of: bir sürü, birbiri ardınca, çığ gibi.
    an avalanche
    of misfortune: birbiri ardınca gelen felaketler.
  3. çığ gibi büyümek/çoğalmak/artmak.
toz kardan oluşan çığ
Townsend çığı: hızlandırılan iyonların çarpma sonunda gittikçe daha fazla sayıda iyon üretmeleri.
Zener diyodu.
kar zambağı
(Erythronium montanum): KB Amerikada karlar eriyince beyaz çiçekler açan bir bitki.
yığın yığın mektuplar Noun
çığ yeli: çığ düşerken önünde hasıl ettiği yel/rüzgâr.