back onto something

  1. Verb birşeye arkasını dönmek
  2. Verb arkasında birşey yer almak
  3. Verb sırtını birşeye vermek
birşeyi birşeye yedeklemek Verb, Information Technology
birşeyin yedeğini birşeye almak Verb, Information Technology