basis of accounting

  1. işlemlerin muhasebeleştirilmesinde temel alınan değerleme esası
  2. defter tutma usulü
tahakkuk esasına göre
maliyet esasına göre değerleme