be good

  1. Verb iyi olmak
uslu dur
ev idaresinden iyi anlamak Verb
rakamlarla arası iyi olmak Verb
evrak işlerinde becerikli olmak Verb
hızlı ve hatasız daktilo yazabilmek Verb
iyi diplomat olmak Verb
yaramak Verb
belli bir fiyata iyi olmak Verb
yaramak Verb
daha uzun yıllar çalışabilir durumda olmak Verb
üç ay için geçerli olmak Verb
kanunen caiz olmak Verb
kanunen geçerli olmak Verb
kanuni ve fiili dayanakları olmak Verb
kanunen ve fiilen caiz olmak Verb
(kitap) yer yer iyi olmak Verb
az akaryakıtla idare etmek Verb
kâğıt üzerinde iyi bir plan gibi gözükmek Verb
itibarı yerinde olmak Verb
sıhhati iyi olma belirli bir fiyata iyi olmak Verb
çocukları iyi vatandaş olarak yetiştirmek Verb
iyi diplomat olmak Verb
becerikli olmak Verb
bir şeye ehil olmak Verb
iyi kâhyalık etmek Verb
dillere yatkın olmak Verb
(US) maaşları ödeyen kimse olmak Verb
genç bir kız için iyi kısmet olmak Verb
doğru hesapayıcı olmak Verb
kâğıt üzerinde iyi bir plan gibi gözükmek Verb
iyi hatip olmak Verb
bir yerde mazeretsiz olarak bulunmamak Verb
bir yerde mazeret siz olarak bulunmamak Verb
sözünün eri olmak, vaadini /sözünü tutmak.
iyi davranış için ödül verilmek Verb
iyi davranış için ödül vermek Verb
iyi para kazanmak Verb
iyi para almak Verb
iyi yaşamaktan zevk almak Verb
iyi geliri olmak Verb
keyfi yerinde olmak Verb
iyi bir semtte oturmak Verb
iyi bir mevkide bulunmak Verb
tamire ihtiyaç göstermemek Verb
sağlıklı olmak Verb
hali vakti yerinde olmak Verb
sıhhatli olmak Verb
birinin gözünde olmak Verb
bakımlı durumda olmak Verb
iyi itibarı olmak Verb
formda olmak Verb
formunda olmak Verb
bollaşmak Verb
bollanmak Verb
iyi çalışır durumda olmak Verb
iyi işler halde olmak Verb
formunda olmak Verb
birinin gözünde olmak Verb
birinin gözünde itibarı olmak Verb
birinin gözüne girmiş olmak Verb
… in gözünde ol(ma)mak.
in his good graces: tececcühüne mazhar, (birinin) gözüne girmiş.
birinin şöhretini kıskanmak Verb
iyiün sahibi olmak Verb
iyi ün sahibi olmak Verb
iyi bir aileden gelmek Verb
sevinmek, sevinçli ve umutlu olmak, sevinç/kıvanç duymak, gönlü ferahlamak.
Be of good cheer!
Gönlünü ferah tut! Cesaretini yitirme!
iyi şöhretli olmak Verb
biriyle arası iyi olmak Verb
iyi ilişkiler içinde olmak Verb
biriyle arası iyi olmak Verb
biriyle iyi ilişkiler içinde olmak Verb
iyi bir durumda olmak.
yaptığı iyi işler için ödüllendirilmek Verb
terbiye görmek Verb
bulunduğu mevkiden çok daha iyisine layık olmak Verb
tavşan pisliği gibi ne kokup ne bulaşmak Verb
bir işe yaramamak Verb
fırıldak çevirmek Verb
maaşları ödeyen kimse olmak Verb
iyi işçi
geri kalmamak Verb
gerçekten var olduğuna inanılması güç olmak Verb