become evident

  1. Verb anlaşılmak, ortaya çıkmak, belli olmak
  2. Verb tebarüz etmek