blue throat

  1. Noun buğdaycıl bülbül
    (Luscinia svecica cyanecula): kara tavukgillerden Avrupa ve Asyada söğütlük ve
    sazlıklarda yaşayan sırtı külrengi ötücü kuş.