born in lawful wedlock

  1. meşru çocuk
meşru olarak doğmuş