bound in cloth

  1. bez kaplı
bez kaplı kitap
bez ciltli kitap