brain child

  1. Noun fikrî eser, buluş, icat, kafa mahsulü, şahsî fikir.
fikrî eser, buluş, icat, kafa mahsulü, şahsî fikir. Noun
fikrî eser, buluş, icat, kafa mahsulü, şahsî fikir. Noun