bring about a bill

  1. Verb bir önergeyi ya da kanun teklifini geri çekmek