burada ingilizce konuşulur

  1. English is spoken here