business loss

  1. işletme zararı
  2. işletme kaybı
yangın sonrası iş kâr kaybına karşı sigorta
bir işte zarara uğramak Verb