capital charges

  1. Noun bir işe yatırılmış paraların faizini ve itfasını karşılamak için gerekli tutarlar
sermaye rehini