capital increase

  1. sermaye arttırımı
  2. Noun, Law sermaye tezyidi
  3. sermaye artışı
  4. Noun, Law tezyid-i sermaye
  5. Noun, Accounting sermaye artırımı
sermaye artışıni onaylamak Verb
sermaye artışını onaylamak Verb
sermaye artışını onaylamak Verb
sermaye artımı
sermaye yatırımlarında artış
sermaye artımı
sermaye artırımı Noun, Accounting
(US) bir sermaye şirketinin hisselerinin artması
kuruluş sermayesini artırmak Verb