carry a judgment into execution

  1. Verb bir hükmü icra mevkiine koymak
  2. Verb hükmü tatbik mevkiine koymak
  3. Verb kararı uygulamak