carry a vote unanimously

  1. Verb (bir önergeyi) oybirliğiyle kabul etmek
  2. Verb oybirliği sağlamak
  3. Verb bir önergeyi ittifakla kabul etmek