carry a vote unanimously

  1. Fiil (bir önergeyi) oybirliğiyle kabul etmek
  2. Fiil oybirliği sağlamak
  3. Fiil bir önergeyi ittifakla kabul etmek