carry into execution

  1. Verb bir şeyi gerçekleştirmek
  2. Verb icra mevkiine koymak
kararı uygulamak Verb
hükmü tatbik mevkiine koymak Verb
bir hükmü icra mevkiine koymak Verb