carry off

  1. (a) (ödül, derece vb.) kazanmak, (b) başarmak, kolayca ve başarı ile sürdürmek.
    carry it off well:
    becermek, hakkından/üstesinden gelmek. (c) (birisinin) ölümüne sebep olmak, öldürmek, alıp götürmek.
    Pneumonia carried him off. (d) kaçırmak, kapıp götürmek. (e)
    carry off one's feet = knock off one's feet: şaşkına çevirmek, afallatmak, ne yapacağını şaşırtmak.
(a) heveslendirmek, şevke getirmek, (b) iyi etki bırakmak, etkilemek.
kapmak Verb
bir şeyi başarmak Verb
bir şeyi becermek Verb
bütün okul ödüllerini kazanmak Verb
zafer kazanmak Verb
birinci gelmek Verb
hapise götürmek Verb
birinci gelmek, başarı kazanmak, (okulda/sporda vb.) zafer kazanmak, galip gelmek.
He carried off
the palm by sheer perseverance: Sırf sebat ve azimle başarı kazandı.
götürmek Verb
birini heyecanlandırmak Verb