ceneviz

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

  1. Osmanlılar’ın Cenova ... verdikleri isim