Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Osmanlılar’ın Cenova ... verdikleri isim