change one

tavrını değiştirmek Verb
değişmek Verb
evlenmek Verb
halini değiştirmek Verb
evlenmek Verb
ikametgâhını değiştirmek Verb
iş değiştirmek Verb
fikrini değiştirmek Verb
iş kolunu değiştirmek Verb
işkolunu değiştirmek Verb
işkolunu değiştirmek Verb
ikametgâhını değiştirmek Verb
fikrini/kararını değiştirmek.
zikzak yapmak Verb
ses tonunu değiştirmek Verb
fikrini değiştirmek Verb
pozisyonunu değiştirmek Verb
durumunu değiştirmek Verb
mevkiini değiştirmek Verb
mesleğini değiştirmek Verb
başka yere taşınmak Verb
tavır ve hareketini değiştirmek Verb
başka önlemlere başvurmak Verb
nağmeyi/makamı değiştirmek, ağız değiştirmek, fikrinden/sözünden/kararından dönmek, alçaktan almak.
pişman/nadim olmak.
You say you won't speak to me again, but you'll soon change your tune.
çamaşır değiştirmek Verb
mesleğini değiştirmek Verb
kafa değiştirmek Verb
ağız değiştirme
bir şeritten diğerine geçmek Verb
dümenine bakmak (argo) Verb